• Non à l’espace de virage pour camions sur le Juch-Areal
  Pourquoi c’est important: L’areal Juch est un espace autogéré à Zurich-Altstetten. Juste à côté se trouve le chantier exploité par le groupe HRS Real Estate S.A. pour la future Swiss Life Arena. Le site est la propriété de la ville de Zurich et a été utilisé par l’AOZ comme projet pilote pour le Nouveau Centre Fédéral Pour L’Asile jusqu’à l’été 2019. Après cela, il est resté vide jusqu’à son occupation le 21 octobre 2019. Un espace de vie et d’activités culturelles a été créé sur le site et dans les baraques, là où pendant les années soixante les travailleurs et travailleuses saisonnières et plus tard les personnes en procédure d’asile étaient enfermées et administrés. La vie est organisée conjointement par les usagers et les résidentes. Il y a des structures communes et librement accessibles sur le site: Des ateliers (sérigraphie, bois et métal etc.), un magasin de vêtement gratuit, une bibliothèque, des salles de réunion, une salle de répétition, un studio radio et une salle de concert. Et tout les jeudi un dîner pour tous et toute. Pour tout le monde sur place, et en particulier pour les personnes issues de l’exode ou de la migration, le Juch Areal est un des rare lieux où ils et elles peuvent se rencontrer, sans obligation de consommation. Or, le 20 avril, en pleine crise du COVID-19, la direction de l'immeuble a informé par écrit les squatters* qu'ils devaient quitter les lieux dans un délai de 4 jours, donc le vendredi 24 avril à minuit. Sur demande, aucun commentaire n'a été fait sur les plans concrets d'utilisation future, qui selon l'avis sur l’occupation de la ville de Zurich sont nécessaires pour l'expulsion, et aucun commentaire n'a été fait sur l'utilisation future du site. D'autres organismes publics, comme le conseil municipal, n'étaient pas au courant. Seulement par la pression politique et l'attention des médias ainsi que par des actions de solidarité de la population civile, le dernier jour avant l'expulsion annoncée, le département social à pu être persuadé d'annoncer l'utilisation future et de une prolongation de la période d'expulsion jusqu'au 22 mai 2020. Les raisons du secret initial de la ville concernant les plans de la zone sont donc également devenues évidentes. Le communiqué de presse publié par le Département social de la ville de Zurich le 24.4.2020 indique "En raison de l'exiguïté du chantier l'entrepreneur général mandaté par la ZSC (HRS Real Estate) est intéressé par l'utilisation du site voisin (site Juch) pour les installations du site pendant une période d'environ 2,5 ans jusqu'à la fin de la construction. à louer à la ville". L'espace de vie et de culture doit faire place à deux ans et demi d'installations de chantier. Cette procédure équivaut à une démolition de stock et est très éloignée des bonnes pratiques antérieures de la ville de Zurich en matière de traitement des immeubles occupés. Le communiqué de presse précise également à ce sujet : "Le conseil municipal considère que cette utilisation est appropriée et conforme au zonage, compte tenu de la situation initiale". La situation initiale mentionnée plus haut fait référence à l'affaissement du sol sur le site et à des dommages présumés au système d'égouts. Par conséquent, il est allégué que, d'une part le coût d'une éventuelle réorganisation n'est pas justifiable pour l'AOZ, et d'autre part, il n'est pas non plus possible de permettre une occupation à plus long terme. A ce propos deux points.: 1. L'affaissement du sol affecte une partie d'une des baraque. Au début de l'occupation, en novembre 2019, les squatters* ont convenu avec l'AOZ, qui était responsable à l'époque, de ne pas utiliser cette section. Cet accord est toujours respecté, bien que les ingénieurs responsables de la structure nous ont assurés que cette partie ne risquait pas non plus de s'effondrer. Cet argument contre l'occupation n'est plus valable. 2. L'affaissement du sol et les dommages au réseau d'égouts ont été causés par le chantier de construction adjacent de HRS Real Estate. Il y a seulement six mois, l'AOZ demandait donc à HRS de lui verser une indemnité d'assurance. Pourquoi HRS a soudainement besoin de la zone et veut la louer à la ville, est très discutable. D'où la demande adressée à la ville de Zurich : Pas d'évacuation ni de démolition du Juch Areal au profit d'"installations de chantier" par les services immobiliers du HRS. Le quartier appartient à la ville et la ville appartient aux personnes qui y vivent. C'est pourquoi toute nouvelle utilisation du site doit bénéficier à tous les résidents de la ville et ne peut simplement être un accord non transparent, fileté en faveur d'un géant de la construction. Email: unten@protonmail.com Webseite: https://juch.zureich.rip/
  9 von 3.000 Unterschriften
  Gestartet von Juch Bleibt
 • Juch-Arealde İş Makineleri istemiyoruz
  Bu neden önemlidir: Juch, Altstetten’da HRS tarafından işletilen geleckteki Swiss Life Arena’nın sınırında yer alan bir işgal bölgesidir. Bölge Zürih şehrine aittir ve bu bölge 2019 yazına kadar AOZ tarafından Federal İltica Merkezı için bir pilot proje olarak kullanılmıştır. Bölge bundan sonra 31 ekim 2019 de isgal edilene kadar bostu. Bu bölge 1960’lı yıllarda misafir işçiler için kullanılmış, daha sonra Mültecilerin tutulduğu bir yerken, işgalden sonra kültürel ve yaşam alanı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu kültürel ve yaşam alanı, orada yaşayanlar ve kullananlar tarafından ortak olarak organize edilmektedir. Juch’da birlikte kullanılabilen ve ücretsiz olarak erişilebilen yapılar vardır. Bunlardan bazıları; Stüdyolar, serigrafi, ücretsiz giyim mağazası, kütüphane, toplantı odaları, ahşap ve metal atölyesi, grup odaları, radyo yayın odası, konser salonu ve her Perşembe herkese açık beraber yemek gibi imkanlar vardır. Juch, herkes için ve özellikle mülteci/göçmenlik geçmişine sahip insanların özgürce ve tüketmeye ihtiyaç duymadan, buluşup organize olabileceği Zürih’deki birkaç yerden birtanesidir. Stadt Zürich, devam eden Corona Krizine rağmen 20 Nisanda, 4 gün içinde bu bölgeyi boşaltmamızı bize yazılı olarak bildirdi. Neden tahliye etmemiz gerektiğini talep etmemiye karşın, ne amaçla kullanılacağı hakkında yorumda bulunmamıştır. Belediye meclisi gibi diğer kamu kuruluşlarıda bu konuda hiçbir şey bilmemektedir. Yaptığımız siyasi ve medya baskısının dikkat çekmesi, ayrıca yaptığımız dayanışma eylemleri neticesinde 24 Nisanda tahliyenin son gününde süreyi 22 Mayısa kadar uzatma kararı aldılar. Bu sayede Stadt’ın bölge planlarına ilişkin gizliliğin nedenleri açıklığa kavuşmuştur. Zürich Stadt Sosyal Departmanı’nın 24 Nisan da ki açıklamasında şöyle diyor; Yan taraftaki şantiyede sıkışık koşullar nedeniyle ZSC tarafından görevlendirilen HRS Real Estate, inşaatının bitimine kadar (yaklaşık 2,5 yıl) boyunca Juch alanını kiralamak istiyorlar. Bu kültürel alanımızı 2,5 yıl boyunca kmyon ve beton mikserleri için, şantiye alanına çevirmek istiyorlar. Bu yıkım Zürih belediyesinin daha önce yaptığı uygulamalardan çok uzaktır. Bu bağlamda medya da ayrıca: „ Belediye Meclisi bu durumu, başlangıcından itibaren ele alarak, bölgeye uygun olup olmadığına dikkat eder.“ İlk durum sahadaki çökme ve kanalizasyon sisteminde görülen hasar olduğu raporlarla sabittir. AOZ için olası bir yenileme meşru değildir. Şu iki nokta oldukça önem arz etmektedir. 1- Meydana gelen kayma bölgedeki ufak bir bölümü etkiledi. Kasım 2019 da yapılan işgalin başında AOZ ile bu hasarlı bölgenin kullanılmaması konusunda anlaşıldı. Sorumlu inşaat mühendislerinin çökme riski taşımağına emin olunmasına rağmen bu anlaşmaya hala uyulmaktadır. İşgal hakkındaki bu argümanları geçersizdir. 2- Kanalizasyon sisteminde meydana gelen bu çökme HRS firmasının şantiyesinden kaynaklamaktadır. Bundan dolayı AOZ, HRS Real Estate’e karşı 6 ay önce sigorta girişiminde bulundu.HRS firmasının neden aniden bu bölgeye ihtiyacı olduğunu ve burayı neden kiralamak istedikleri son derece tartışmalıdır. Bu nedenle Zürich Stadt’dan talebimiz: Juch-Areal’in HRS gayrimenkul tarafından şantiye operasyon sahası olarak tahliye edilip, yıkılmasını istemiyoruz. Bu bölge şehre ve içinde yaşayanlara aittir. Bu nedenle, bölgenin kullanımı sadece bir inşaat devinin şeffaf olamayan bir parçasına değil, şehrin tüm sakinlerine fayda sağlamalı. E-Mail: unten@protonmail.com Website: https://juch.zureich.rip/
  28 von 3.000 Unterschriften
  Gestartet von Juch Bleibt
 • Kein Lastwagen-Wendeplatz auf dem Juch-Areal
  Das Juch ist eine Hausbesetzung in Zürich-Altstetten. Angrenzend liegt die Baustelle der zukünftigen Swiss Life Arena die von der HRS Real Estate AG betrieben wird. Das Areal ist im Besitz der Stadt Zürich und wurde bis im Sommer 2019 von der AOZ als Pilotprojekt für das neue Bundesasylzentrum genutzt. Danach stand es leer bis zur Besetzung am 31. Oktober 2019. Auf dem Gelände und in den Baracken, in denen in den 60er Jahren Gastarbeiter*innen und später Menschen im Asylverfahren eingesperrt und verwaltet worden sind, ist Kultur- und Wohnraum entstanden. Dieser wird von den Nutzer*innen und Bewohner*innen gemeinsam organisiert. Auf dem Areal gibt es gemeinschaftlich nutzbare und kostenlos zugängliche Strukturen wie Ateliers, Siebdruckerei, Gratis-Kleiderladen, Bibliothek, Sitzungsräume, Holz- und Metallwerkstatt, Bandraum, Radio, Konzertraum und jeden Donnerstag ein gemeinsames Abendessen. Für alle und speziell für Personen mit Flucht/Migrationshintergrund ist das Juch einer der wenigen Orte, an dem sich Menschen treffen und organisieren können, frei und ohne Konsumzwang. Am 20. April wurde den Besetzer*innen, mitten in der andauernden Corona-Krise, von der Liegenschaftsverwaltung schriftlich mitgeteilt, dass sie das Areal innert 4 Tagen bis Freitag 24. April. um 24:00 zu Räumen hätten. Zu konkreten zukünftigen Nutzungsplänen, die gemäss Besetzungs-Merkblatt der Stadt Zürich für eine Räumung nötig sind, wurde auch auf Anfrage keine Stellung genommen und auch bei anderen öffentlichen Stellen wie dem Gemeinderat war dazu nichts bekannt. Nur durch politischen Druck und mediale Aufmerksamkeit sowie durch solidarische Aktionen aus der Zivilbevölkerung konnte das Sozialdepartement am letzten Tag vor der angekündigten Räumung zur Bekanntgabe der zukünftigen Nutzung und einer Verlängerung der Räumungsfrist bis zum 22. Mai 2020 bewegt werden. So sind auch die Gründe für die anfängliche Geheimnistuerei von Seiten der Stadt bezüglich der Pläne für das Areal offensichtlich geworden. In der Medienmitteilung des Sozialdepartements der Stadt Zürich vom 24.4.2020 heisst es: “Aufgrund der beengten Verhältnisse auf dem Bauplatz ist die vom ZSC beauftragte Generalunternehmerin (HRS Real Estate) interessiert, das Nachbargelände (Juch-Areal) bis Bauende während rund 2.5 Jahren für Bauplatzinstallationen von der Stadt zu mieten." Wohn- und Kulturraum soll 2.5 Jahren Bauplatzinstallationen weichen. Dieses Vorgehen kommt einem Abriss auf Vorrat gleich und ist weit entfernt von der bisherigen bewährten Praxis der Stadt Zürich im Umgang mit besetzten Liegenschaften. Diesbezüglich heisst es in der Medienmitteilung ausserdem: "Der Stadtrat erachtet diese Nutzung unter Berücksichtigung der Ausgangslage als zweckmässig und zonenkonform.“ Die genannte Ausgangslage bezieht sich auf eine Bodenabsenkungen auf dem Areal und anscheinende Schäden an der Kanalisation. Deshalb ist angeblich zum einen der Aufwand für eine allfällige Sanierung für die AOZ nicht vertretbar, und zum anderen auch eine längerfristige Besetzung nicht zuzulassen. Dazu zwei Punkte: 1. Die Bodenabsenkung betrifft einen Teilabschnitt einer der Baracken auf dem Areal. Zu Beginn der Besetzung im November 2019 haben sich die Besetzer*innen mit der damals zuständigen AOZ darauf geeinigt, diesen Abschnitt nicht zu benutzen. Diese Vereinbarung wird nach wie vor eingehalten, obwohl die verantwortlichen Statiker*innen versichert wurde, dass auch dieser Teil nicht einsturzgefährdet sei. Dieses Argument gegen die Besetzung ist hinfällig. 2. Die Bodenabsenkung und die anscheinenden Schäden an der Kanalisation wurden durch ebenjene angrenzende Baustelle der HRS Real Estate verursacht. Noch vor einem halben Jahr strebte die AOZ deswegen einen Versicherungsfall mit der HRS an. Warum diese das Areal nun plötzlich benötigt und von der Stadt mieten will, ist äusserst fragwürdig. Daher die Forderung an die Stadt Zürich: Keine Räumung und kein Abriss des Juch-Areals zugunsten von "Bauplatzinstallationen" der HRS Real Estate. Das Areal gehört der Stadt und die Stadt gehört den Menschen die darin leben. Darum muss eine allfällige Neunutzung des Areals allen Bewohner*innen der Stadt zugutekommen und darf nicht einfach ein intransparent eingefädelter Deal zugunsten eines Baugiganten sein. Email: unten@protonmail.com Webseite: https://juch.zureich.rip/ Mehr dazu: https://www.woz.ch/-a895
  1.624 von 3.000 Unterschriften
  Gestartet von Juch Bleibt
 • Il Governo intervenga per sostenere finanziariamente gli studenti in difficoltà!
  La pandemia di COVID-19 sta mettendo a dura prova l’intera società ticinese, tanto sul piano sanitario quanto sul piano economico e sociale. I contraccolpi economici del lockdown stanno iniziando già ora a farsi sentire: le prime ondate di licenziamenti vengono annunciate dalle direzioni aziendali, numerosi piccoli commerci sono a rischio chiusura, la disoccupazione cresce di giorno in giorno così come il ricorso alle varie forme di sostegno sociale messe in campo dallo Stato. Una categoria sociale in particolare sembra però essere stata dimenticata dalle autorità: le studentesse e gli studenti. Eppure anch’esse/i sono fortemente colpite/i dall’attuale situazione sanitaria! Ricordiamo ad esempio che 3 studenti/esse universitari/e su 4 in Svizzera lavorano a fianco degli studi per potersi permettere di proseguire la propria formazione: a causa del lockdown, molti di esse/i – che per di più hanno generalmente dei contratti precari e non possono sempre accedere al lavoro ridotto – hanno visto azzerarsi le proprie entrate. Le spese (affitto, cibo, cassa malati, abbonamenti di telefonia, ecc.) sono però rimaste pressoché le stesse! Oltre a ciò, numerosi dei servizi per cui esse/i pagano (caro) delle rette o degli abbonamenti non sono più stati disponibili: dalle strutture universitarie (biblioteche, aule studio, stampanti, ecc.) fino ai trasporti pubblici. In maniera simile, anche i liceali sono stati costretti ad annullare le proprie gite di maturità ma non hanno ancora ricevuto alcun rimborso. Viste le difficoltà cui andranno incontro numerose famiglie nei prossimi mesi, occorre intervenire per sostenere finanziariamente chi sta studiando: vi è il serio rischio che coloro che si trovano in maggiori difficoltà siano costrette/i ad interrompere i propri studi!
  511 von 600 Unterschriften
  Gestartet von Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti SISA Picture
 • Keine Staatshilfen für die Flugindustrie auf Kosten des Klimas!
  Im Wahlkampf 2019 wurden zu den Themen Umwelt und Klima grossmäulige Versprechen gemacht. Jetzt können die Parteien zeigen, wem der Klimaschutz wirklich wichtig ist – und wer einfach nur auf Stimmenfang war. Denn während in der Klimapolitik gezaudert wird, finanziert die Wirtschaftspolitik einfach munter weiter. Das Resultat: Der Klimaschutz bleibt auf der Strecke. Denn mit der Flugindustrie wird eine höchst klimaschädigende Industrie unterstützt: Der Flugverkehr von und zur Schweiz verursacht mehr als zehn Prozent aller nationalen Treibhausgase und ist für 20 Prozent des menschengemachten Klimaeffekts in der Schweiz verantwortlich. [1] Nicht nur das: Er bezieht sowieso schon indirekt staatliche Subventionen, da er von Mineralölabgaben und Mehrwertsteuer befreit ist. [2] Es waren 100’000 Menschen an der Klimademo im letzten Herbst, die von der Politik eine konsequente Klimapolitik forderten. Fast alle Parteien haben mit dem Klimaschutz Wahlkampf gemacht. Das Parlament soll nächste Woche zeigen, dass es den Klimaschutz ernst nimmt! [1] Infosperber: Swiss-Stutz statt Klimaschutz, Hanspeter Guggenbühl, 30. April 2020 https://www.infosperber.ch/Umwelt/Swiss-Stutz-statt-Klimaschutz [2] Das Lamm: Die Flugbranche bauscht sich auf! Mehrere Bundesämter und die grossen Tageszeitungen helfen ihr dabei, Alex Tiefenbacher, 22. April 2020 https://daslamm.ch/die-flugbranche-bauscht-sich-auf-mehrere-bundesaemter-und-die-grossen-tageszeitungen-helfen-ihr-dabei/
  8.295 von 9.000 Unterschriften
  Gestartet von Campax Picture
 • Pour protéger notre santé, renforçons les contrôles sur les chantiers !
  Non content d’avoir brusquement fait machine arrière sur la fermeture des chantiers qui n’aura duré finalement que 5 jours, le Conseil d’Etat se permet aujourd’hui le luxe de mettre fin au dispositif spécifique de contrôle qu’il avait mis en place au début de la pandémie Covid-19 se privant ainsi de la force de travail d’une quinzaine d’inspecteurs-inspectrices. Incompréhensible, ce recul intervient au moment même où la quasi-totalité des chantiers rouvrent et où nos syndicats exigent un renforcement massif du dispositif de contrôle à Genève et des sanctions dignes de ce nom à l’encontre des maîtres d’ouvrages et des entreprises privilégiant leurs intérêts économiques au détriment des normes OFSP. Alors que les cas de mise en danger de notre santé se multiplient et où des milliers d’entre nous sont exposés tous les jours à la propagation du virus en raison de la nature même de nos activités qui ne permet pas le respect de la distanciation sociale, aucune sanction dissuasive n’a été prononcée. L’heure est grave et nous sommes fortement inquiets de la situation !
  145 von 200 Unterschriften
  Gestartet von SIT, Syna, Unia Genève Picture
 • Bildungsgerechtigkeit nach Corona gewährleisten
  Durch den Fernunterricht während dem Covid-19-Lockdown besteht die Gefahr, dass bei vielen schwächeren Schüler*innen grosse Lücken im Schulstoff entstehen. Um allen Schulstoff nachzuholen, muss der Zugang von Schüler*innen aus Familien mit niedrigem Einkommen und Wissenslücken zu privaten Nachhilfeangeboten gewährleistet werden. Wir fordern, dass der Kanton dies durch Nachhilfegutscheine für Familien mit geringem Einkommen als Ergänzung zum Angebot der öffentlichen Schulen gewährleistet. Eine bewährte Methode zur Unterstützung für Lehrperson ist zudem der Einsatz von Klassenassistenzen. Diese haben Zeit, sich individuell um schwächere Schüler*innen zu kümmern. Heute ist ihr Einsatz aber limitiert (nur eine Klassenassistenz auf sechs Lehrpersonen). Das behindert das Nachholen des Schulstoffes. Wir fordern eine Aufhebung dieser Einschränkung. Darum startet die Junge EVP Kanton Zürich diese Petition mit der Forderung von Nachhilfegutscheinen und der Aufhebung des Maximalkontingents von Klassenassistenzen. Für weitere Informationen: Tobias Adam, Präsident junge EVP Kanton Zürich, info@jevpzh.ch
  218 von 300 Unterschriften
  Gestartet von Tobias Adam
 • Pleine adhésion de la Suisse à Erasmus+ dès 2021 !
  Avec l’adoption le 9 février 2014 de l’initiative contre l’immigration de masse, les négociations concernant l’adhésion de la Suisse au programme de mobilité européen « Erasmus+ » ont été suspendues. Depuis une « solution suisse » comprenant des possibilités de mobilité réduites pour les jeunes a été mise en place (2018-2020). Il est grand temps que la Suisse reprenne les négociations avec l’UE en vue d’une pleine adhésion au programme pour la période 2021-2027! Les bénéfices de l’échange et de la mobilité sont de taille : les expériences d’échange consolident les compétences personnelles et interculturelles, ce qui promeut l’évolution des enfants et des jeunes en citoyen·nes responsables. Le programme de mobilité européen Erasmus+ offre aux organisations dans le secteur de la jeunesse, aux étudiant·es et aux apprenti·es des possibilités de participation bien plus riches que la solution suisse actuelle! Organisations et partis qui soutiennent la pétition : Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ); Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), UC Suisse, Erasmus Student Network (ESN), Fondation Kinderdorf Pestalozzi, Intermundo, JBDP, JDC, Jeunes Vert-e-s, Jungwacht Blauring Schweiz, JUSO, Mouvement Scout de Suisse (MSdS), SILVIVA, UCE, Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), Verein Natur Kultur, Vert’libéraux, Les Verts suisses, Young European Swiss (YES).
  2.577 von 3.000 Unterschriften
  Gestartet von SAJV / CSAJ Picture
 • Schützt den Wald für mehr Klimaschutz
  Wald ist reine Luft. Wald ist Wasser. Wald ist frische Kühle. Wald ist Gesundheit. Wald ist für uns Menschen einfach unersetzlich! Waldkrone.org setzt sich für mehr Waldschutz ein. Das ist aktiver Klimaschutz! Wir brauchen mehr Artenvielfalt! Waldkrone.org ist ein Zusammenschluss von besorgten Bürgern aus dem Kanton Zürich. Wir beklagen: - dass das schützende Kronendach durch zu viele Fällungen verletzt und geöffnet wird. Zuviel Sonne auf dem Waldboden lässt diesen austrocknen. Dadurch erhöht sich die Brandgefahr und das im Klimawandel überlebenswichtige feucht-kühle Waldklima schwindet. Viele Tiere und Pflanzen finden dort keinen Lebensraum mehr. - dass der Wirtschaftswald an einigen Orten einem Holzacker gleicht, durch zu grossflächige Kahlschläge. Waldböden werden dort durch irreversible Bodenverdichtung der schweren Maschinen zerstört. Es ist bekannt, dass die Holzernte durch Kahlschlag heftige Umweltauswirkungen mit sich bringt, einschliesslich schwerwiegender Störungen der hydraulischen Eigenschaften des Bodens, die die Häufigkeit und das Ausmass des Oberflächenabflusses und der Bodenerosion verstärken. Reduzierte Wasserversickerung, fehlende Grundwasserneubildung. Ein massives Absterben der für Bäume wichtigen Mikroben. Also alles ernste Schäden am Ökosystem. - dass die Forstwirtschaft kaum Rücksicht auf die Brut- und Schonzeiten der Wildtiere nimmt. Jetzt brüten die Vögel und es wird weiter gefällt. Die Erntemaschinen müssen gewinnbringend arbeiten und Lieferverträge mit der Holzindustrie erfüllt werden. Teure Maschinen wie Harvester/Forwarder liessen die vielen Waldarbeiter wegrationalisieren. Aber nach neuster Forschung verlangt der Wald nach einer sanften, naturnahen Bewirtschaftung. - dass gesunde starke Buchen als Brennholz enden. - dass alte Dogmen weiterhin verwendet werden, wie z.B. “Holz ist Co2 neutral”. Holz ist nicht CO2 neutral: dies wurde bereits vor Jahren in einem offenen Brief an die EU von 300 Wissenschaftlern bestätigt. Klimaschutz hat eindeutig Vorrang, nicht das Holz gesunder Bäume zu verbrennen. - dass die Substitutionsformel nicht als Klimaschutz greift: Wird eine 80-jährige Buche gefällt, fehlen 6 Tonnen CO2 Wandlungsfähigkeit in Sauerstoff für die nächsten Jahrzehnte. Dieser eine Baum erbringt die Leistung äquivalent zu 200 Jungbäumen in Bezug auf CO2 Wandlung oder 800 Jungbäumen in Bezug auf O2-Produktion. Alle Fähigkeiten des Baumes korrelieren 1:1 mit der Holzmasse. Erst in 80 Jahren hat der Baum die gleiche Leistung wieder. Selbst mit neuem Setzling hat sich das Klima bereits massgeblich verschlechtert. Der Begriff "Wald" definiert als >20% Kronenbedeckung des Bodens, inklusive höherer Sträucher, ist zur Beurteilung der Nachhaltigkeit nicht sehr aussagekräftig, da es die ausgewachsenen starken Bäume sind, die hohe Klimaleistungen bringen. Aber diese Bäume fehlen immer mehr, trotz zunehmender Waldfläche. Das ist irreführend. Ökologische und Klimaziele müssen den Wirtschaftszielen zum Schutz der Wälder vorrangig werden. Eine kurzfristige Gewinnorientierung ist gefährlich, da der Baum sehr langsam wächst. Ist er einmal gefällt, braucht es wieder 40-80 Jahre bis dieser Klimaschützer, CO -Wandler, Sauerstoffproduzent, Wasserspeicher, Feinstaubfilter und Klimaanlage wieder in dieser Form seine Wunder vollbringt. In Zeiten unseres rapiden Klimawandels ein absolutes no-go! Der Wald steht daher nun mehr im Interesse der Öffentlichkeit. Wir brauchen dringend: 1. Strengere Vorgaben für die Forstwirtschaft "Gute fachliche Praxis", die eindeutig und ohne Umgehung den Schutz der Wälder definieren. 2. "Naturnaher Wald" hat Vorrang. 3. Förderung eines "extrem schonenden Umgangs" mit dem Wald. Maximale Eindämmung der Schäden an Vegetation und Böden für alle Waldbesitzer. Keine Holzarbeiten während der Brut- und Setzzeit der Tiere oder bei ungeeigneter Witterung (Bodenschutz). 4. Keine Monokulturen. "Gesunder Mischwald" einheimischer oder klimagerechter Arten. 5. Mehr "alte Bäume" im Wald belassen. Bäume werden zu früh geerntet (40-80 Jahre). Bäume können je nach Baumart sehr alt werden (300-5000 Jahre). Hohle Bäume sind keine kranken Bäume, sondern eine biologisch notwendige Wandlung des Baumes selbst. Wie eine hohle Fahrradstange sind diese weiterhin stabil und leben noch viele Jahrzehnte. Diese alten Bäume bieten mit Höhlen und Totholz wertvolle Lebensräume. 
6. Mehr Fläche für "geschützten Naturwald" ausweisen. 7. Echte "Klimaneutralität" bei der Bemessung forstlicher Substitution. 8. Überwachung der Erfüllung durch "unabhängige Kontrollinstanzen" und Institutionen. 9. Bessere staatliche Lösungen: wie "fossile Subventionen streichen". Von diesen Geldern kann z.B. eine Entschädigung an die Waldbesitzer fürs Stehenlassen bezahlt werden. Dito eine Entschädigung an die Forstwirtschaft für eine (reduzierte) Waldpflege. 10. Schulung der Öffentlichkeit für einen "sparsameren Umgang" mit dem Rohstoff Holz. Den Wald zu schützen ist ein wichtiges Element eines aktiven Klimaschutzes. Wir setzen auf Kooperation aller beteiligten Gruppen. 1. Unterschriftensammlung: Die Unterschriftensammlung in Papierform erzielte im März ca. 200 Unterschriften. Danach sammelten wir weitere Unterschriften online auf der internet-basierten Plattform “open.petition.eu.ch”. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wechseln wir neu jetzt auch zu einer in der Schweiz bekannteren Plattform (act.campax.org). Die Unterschriften helfen, unseren Wäldern mehr Gehör zu verschaffen. Zeitgleich bauen wir laufend aufgrund vieler Gespräche die Webseite (www.waldkrone.org) aus. Wir stellen ein kompetentes Fachgremium zusammen, das uns bei der Petitionsübergabe in den Gesprächen begleiten soll. Wir sind laufend im Austausch mit Bundesamt für Umwelt (BAFU) und passen die Ausrichtung entsprechend den notwendigen Prozessen an.
  187 von 200 Unterschriften
  Gestartet von Gabriele Roselius
 • Aufruf für eine wirklich solidarische Schweiz
  Aufruf für eine wirklich solidarische Schweiz - Die Reichsten der Schweiz und unsere Politiker sind gefordert Was für eine Wirtschaft wollen wir? Eine solidarische, oder?!? Trotzdem verstärkt sich die Ungleichheit noch stark durch die Corona-Krise. Wo ist die vielbeschworene Schweizer Solidarität? Welche Ergebnisse hat die Krise gebracht: Kurzarbeit - bezahlt je hälftig der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eine hart erkämpfte soziale Errungenschaft. Bravo!! Von die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist das SECO überrascht, hätten sie nie so prognostiziert. Und jetzt? Selbständige? Wo sind Lösungen außer einem Mieterlass, der „freiwillig“ geschehen soll? Das ist doch keine Lösung. Dutzende Milliarden von Krediten. - Super für die Banken!! Aber die KMUs werden davon Jahrelang geknechtet werden, um sie zurückzahlen zu können, wenn überhaupt. Wo sind unsere 300 jährlich gefeierten #ReichstenSchweizer der #Billanz. Wo ist ihr Beitrag? Wir haben die Mittel, um allen in der Schweiz ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen. Dazu braucht es nicht beschworene Solidarität, sondern echte! Über Jahre wuchsen die Milliarden bei der Wirtschaftselite. Jetzt wäre Zeit zurückzugeben. Ich fordere die #ReichstenSchweizer sich aktiv an Lösungen im Sinnen eines Ausgleichs wie es Piketey beschreibt zu beteiligen und aktiv an einem gerechteren Verteilungssystem, Steuersxstem und einem gerechteren Wirtschaftssystem und zu beteiligen. Wir brauchen einen #GreenNewDeal wie ihn Naomi Klein in ihrem Buch beschreibt, um echte Solidarität und eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für uns und unsere Nachkommen zu schaffen. Dazu gehört, dass wir den Kuchen, den wir zusammen erwirtschaften gerechter verteilen. Die jetzige Krise verstärkt diese Ungerechtigkeit noch. Es ist höchste Zeit etwas zu tun, bevor die sozialen Spannungen größer werden und das Vertrauen in die Mächtigen verspielt ist. Ich rufe die #300ReichstenderSchweiz auf, hier öffentlich Ihren Beitrag zu leisten. Danke! Sehenswert: Thomas Piketty: Ungleichheit zerstört die Demokratie https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/neues-buch-von-thomas-piketty-das-ende-der-superreichen-er-fordert-eigentum-auf-zeit
  52 von 100 Unterschriften
  Gestartet von Paul Tschurtschenthaler
 • Jetzt Kurzarbeit auch für Gerichtsdolmetschende im Kanton Zürich!
  Gemäss Bundesgericht ist die Arbeit der Dolmetschenden bei den Behörden eine unselbständige Erwerbstätigkeit (H 5/00 vom 13.07.2001). Es handelt sich ein Arbeitsverhältnis auf Abruf (C 29/05 vom 17.03.2005). Wegen der starken Schwankungen beim Beschäftigungsgrad (mehr als 20%) konnten diese Arbeitnehmenden bisher keine Arbeitslosenentschädigung geltend machen. Gemäss "COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung" (Art. 8f) haben sie jetzt ebenfalls einen Anspruch, sofern sie seit mehr als 6 Monaten in dem Unternehmen arbeiten, das Kurzarbeit anmeldet. Die zuständige Behörde bestimmt den Arbeitsausfall auf der Basis der letzten 6 oder 12 Monate und rechnet für die Arbeitnehmenden den jeweils günstigsten Arbeitsausfall aus. Herr Regierungsrat Ernst Stocker: Melden Sie jetzt für die kantonalen Dolmetschenden Kurzarbeit an!
  193 von 200 Unterschriften
  Gestartet von Peter Wolfgang von Matt Picture
 • Unfaire Berechnungsgrundlage bei der Corona Erwerbsersatzentschädigung
  Selbständigerwerbende, die ihre Geschäfte vollständig schliessen mussten, leiden während der Coronakrise an Existenzängsten, finanziellen Einbussen und unbezahlten Rechnungen. Nur durch die Harmonisierung der Erwerbsersatz-Taggelder wird wirklich jedem Unternehmen geholfen, auch solchen die im letzten Jahr investiert haben. So werden diese Geschäfte nicht doppelt bestraft.
  37 von 100 Unterschriften
  Gestartet von Nicole Siegenthaler