To: Drejtuar Beat Jans, Kryetare e Departamentit Federal të Drejtësisë dhe Policisë EJPD

Jo vendosjes se fëmijëve të strehuar dhe familjeve të tyre në bunkerët e mbrojtjes ajrore!

Ne kërkojmë një rishqyrtim urgjent të vendosjes së fëmijëve të strehuar dhe nënave të tyre në objektin e mbrojtjes civile në rrugën Turnerstrasse 8006 Zürich, planifikuar për datën 11.12.2023, duke kërkuar akomodim/mirëqenie të përshtatshme për fëmijët dhe familjet për 90 fëmijët e brishtë dhe ndoshta të traumatizuar të strehuar dhe nënat e tyre, që do të vendosen në objektin e mbrojtjes civile në rrugën Turnerstrasse, 8006 Zürich nga data 11.12.2023.

Why is this important?

Të martën me datë 28.11.2023, Sekretariati i Shtetit për Migracionin (SEM) njoftoi se në objektin e mbrojtjes civile në rrugën Turnerstrasse, 8006 Zürich, do të hapet një qendër azili e përkohshme për një vit nga data 11.12.2023, ku do të vendosen 90 nëna dhe fëmijët e tyre. (Informacion nga Tagesanzeiger nën Zürich/ Lajme të shkurtra: Qendra Federale e përkohshme e Azilit në Cyrih/Qeveria hap qendrën e azilit në rrethin 6)

Vendosja e fëmijëve dhe nënave të tyre në bunkerë nëntokësorë pa dritën e ditës nuk është e përshtatshme për fëmijët dhe familjet.

Peticioni nuk është kundër vendosjes së fëmijëve të strehuar dhe nënave/familjeve të tyre në rrethin 6 në Cyrih, por kundër MËNYRËS JO TË PËRSHTATSHME PËR FËMIJËT TË VENDOSJES në bunkerë nëntokësorë.

Peticioni kërkon në të gjithë Zvicrën vendosjen e përshtatshme për fëmijët dhe familjet e fëmijëve të strehuar të brishtë dhe familjet e tyre.

Prandaj, asnjë vendosje e fëmijëve dhe familjeve të tyre në bunkerë nëntokësorë/objekte të mbrojtjes civile, as për një ditë të vetme!

Është një turp që një nga vendet më të pasura në botë nuk është në gjendje të arrijë një zgjidhje më të mirë.

Burimet: https://www.tagesanzeiger.ch/temporaeres-bundesasylzentrum-in-zuerich-bund-eroeffnet-asylzentrum-im-kreis-6-748675910560