Skip to main content

To: بيت يانس ، مشاور فدرال ، رئيس وزارت دادگستري و پليس فدرال

حمایت و چشم انداز پناهندگان ایرانی بدون جواب در سوئیس

.ما فورا خواهان ارزیابی مجدد رویه درخصوص پناهجویان ایرانی بدون جواب هستیم
توقف فوری و کلی اخراج ها (دیپورت) به دلیل خشونت علیه جامعه مدنی و نظر به دستور عدم بازگشت از قوانین بین المللی؛ ضروری و الزامی میباشد. به همين دليل است که ما تقاضا داريم تا پناهندگان ايراني بتوانند با يك اقامت قانونی ( هركس بر اساس شرايط پرونده خود ) در سوئیس بمانند.

Why is this important?

در ایران امنیت وجود ندارد. دولت حقوق اساسی کل مردم را به طرز وحشیانه ای سرکوب می کند. در ٧ فوریه ٢٠٢٣، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گزارشی تکان دهنده منتشر کرد.رژیم، خودسرانه علیه مردم عمل می کند. از جمله زنان، کودکان، نوجوانان، دگرباش های جنسی، اقلیت های مذهبی، و اعضای مخالف رژیم تحت تاثیر اين موضوع قرار ميگيرند. رژیم بدون توجه به حاکمیت قانون و حقوق بشر، مردم را دستگیر می کند و براساس

اعترافات اجباری مورد بدرفتاری قرار میدهد، شکنجه و محکوم می کند. بازگشت به ایران غیرممکن است. رژیم در خارج از کشور نیز مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. سرویس اطلاعاتی فدرال تأیید می‌کند که «یافته‌هایی وجود دارد که حاکی از تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در سوئیس است. ايرانياني كه عليه رژيم ايران در سوئیس تظاهرات ميكنند ميتوانند در ايران ( حكومت جمهوري اسلامي ) مورد سوال واقع شوند. عفو بین‌الملل همچنین اطلاعاتی در اختیار دارد که «افرادی که در خارج از کشور درخواست پناهندگی داده‌اند، می‌توانند مخالفان دولت تلقی شوند و در صورت بازگشت در معرض خطر هستند، حتی اگر مشخصات خاصی نداشته باشند.

در اين زمينه ، همكاري اداره مهاجرت سوئيس با وكيل معتمد ايراني حسن امير شاهي، که گفته می شود به طور منظم برای رژیم ایران کار می کند، بسيار خطرناك و جنجال بر انگيز است. سال‌هاست که نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این همکاری اجازه می‌دهد اطلاعات به رژیم برسد و در نتيجه نه تنها درخواست پناهجويان را خراب ميكند بلكه جان آنها و خانواده هايشان را به خطر مي اندازد

پناهندگان ایرانی بدون جواب در شرایط بسیار سختی قراردارند.
آنها حق زندگی عادی ندارند. این امر به ویژه کودکان و جوانان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ آنها در ناامنی شدید بزرگ می شوند. خیلی اوقات، همه اینها منجر به بیماری های جسمی، آسیب های روانی، افسردگی و خودکشی می شود.
نميتواند اينچنين باشد كه پناهندگان ايراني مجبور باشند همچنان در این وضعیت ناامیدکننده و از نظر قانونی دشوار در .سوئیس بمانند

Links

Updates

2024-01-06 15:17:56 +0100

100 signatures reached

2023-12-12 22:36:53 +0100

50 signatures reached

2023-12-11 19:13:29 +0100

25 signatures reached

2023-12-09 10:44:43 +0100

10 signatures reached